Text Box: Text Box:

مقالات برگزيده

برداشت پوشه

Text Box:  English
Text Box:

فارسي

Link to:

سه شنبه 22 اردیبهشت 1388

جلسه دوم 13-50/10

هیئت رئیسه: آقای دکتر سید عبدا... موسوی-آقای دکتر محمد صادق قاسمی خانم دکتر اکرم پوربخت آقای احمد رضا ناظری آقای فرزاد رحیمی

زمان

عنوان

سخنران

10/11-50/10

اتواسکلروزیس

آقای دکتر شهریار یحیوی

20/11-10/11

بررسی پاسخ های شنیداری ساقه مغز در مبتلایان به میگرن

خانم مرضیه شریفیان

30/11-20/11

مقایسه پاسخ های شنوایی ساقه مغز به صورت همانطرفی و دگرطرفی در افراد 20 تا 50 ساله دارای وزوز ناشی از نویز و بدون وزوز

خانم الهه ذوقی

40/11-30/11

نقش جنسیت در اثرگذاری کافئین بر پاسخ های شنوایی ساقه مغز

خانم صالحه سلیمانیان

50/11-40/11

مکان آسیب شنوایی در نوزادان هایپر بیلی روبین با استفاده از ABR و OAE

آقای ابوالفضل ملاصادقی

12-50/11

پرسش و پاسخ

 

13-12

پانل: شنوایی شناسی صنعتی گرداننده: آقای احمد کشانی اعضای پانل: خانم دکتر نسرین یزدانی آقای خسرو گورابی آقای محمد ابراهیم مهدوی آقای دکتر ایرج علی محمدی

14-13

نماز و نهار

سه شنبه 22 اردیبهشت 1388

جلسه سوم 30/15-14

هیئت رئیسه: خانم مرضیه شریفیان خانم فریبا نساج آقای نعمت ا... روحبخش آقای بهرام جلایی

زمان

عنوان

سخنران

10/14-14

مقایسه پتانسیل وابسته به تحریک P300 شنوایی در افراد بینا و نابینای زود هنگام 25-18 سال

خانم فاطمه حیدری

20/14-10/14

مقایسه دامنه و زمان نهفتگی P3 با تحریک شنوایی فرکانس بالا در افراد نابینای زود هنگام و دیر هنگام

خانم نسیم منوچهری

30/14-20/14

بررسی ارزش تشخیصی آزمون ASSR با مدولاسیون هشتاد هرتز در تشخیص محل ضایعه بیماران دچار وزوز ذهنی ایدیوپاتیک

خانم زهرا قاسم احمد

40/14-30/14

مقایسه نتایج آزمون ASSR با ادیومتری تن خالص در کودکان

خانم مهری خراسانی

50/14-40/14

نقش آزمون های الکتروفیزیولوژیکی شنوایی در بررسی پردازش معنایی و واج شناختی کودکان دیر آموز

خانم مهسا سپهر نژاد

15-50/14

بررسی الکتروفیزیولوژی شنوایی کودکان مبتلا به نارسا خوانی

آقای محمد حسین نیلفروش

10-15-15

تأثیر مداخله زود هنگام با روش شفاهی شنیداری در یک کودک کم شنوا با افت شنوایی شدید رو به عمق

خانم ماهان تکلو

20/15-10/15

پرسش و پاسخ

 

30/15-20/15

ارائه پوسترهای روز اول

چهارشنبه 23 اردیبهشت 88

جلسه اول 10/10-25/8

هئیت رئیسه: آقای دکتر نعمت ا... مختاری آقای مجتبی خزاعی آقای مهرداد اخوت آقای سعید محمودیان

زمان

عنوان

سخنران

30/8-25/8

تلاوت کلام ا... مجید

 

9-30/8

اهمیت تفسیر ادیولوژیک

آقای بهرام جلایی

10/9-9

اولین یافته های VEMPs در نابینایان

خانم منصوره عادل قهرمان

20/9-10/9

بررسی پاسخ های VEMP در افراد کاشت حلزون شده

آقای نیما رضا زاده

30/9-20/9

مقایسه VEMP در افراد مبتلا به MS و هنجار

خانم ریحانه توفان

40/9-30/9

مقایسه زمان نهفتگی و میزان وقوع VEMP در افراد هنجار و مبتلا به منیر علامت دار و غیر علامت دار

خانم ماندانا زارعی

50/9-40/9

بررسی تأثیر پوزیشن چشم بر آزمون VEMP

خانم سحر شمیل شوشتری

10-50/9

تأثیر فقدان محدویت های وضعیتی مانور بازگردانی ذرات در درمان سرگیجه وضعیتی خوش خیم

خانم فهیمه حاج ابوالحسنی

10/10-10

پارامترهای اکولوموتور در بیماری میاستنی گراو

آقای رضا حسین آبادی

50/10-10/10

استراحت و پذیرایی

چهارشنبه 23 اردیبهشت 88

جلسه دوم 13-50/10

هیئت رئیسه: آقای دکتر یونس لطفی خانم مینا میلانی آقای محمد رضا طالع آقای قاسم محمد خانی

زمان

عنوان

سخنران

11-50/10

بررسی اثر آسپرین در کاهش اتوتوکسیسیتی ناشی از جنتامایسین در بیماران مراجعه کننده به مراکز ENT همدان

آقای دکتر فتح ا... بهنود

10/11-11

بررسی ناتوانی ناشی از سرگیجه و گیجی با استفاده از پرسشنامه DHI در مراجعین به کلینیک دانشکده توانبخشی شهید بهشتی

خانم هما زرینکوب

20/11-10/11

سایکو اکوستیک ودرک گفتار در افراد مبتلا به نوروپاتی شنوایی

خانم دکتر زهرا جعفری

30/11-20/11

گزارش یک مورد سندرم شوک صوتی

خانم جمیله فتاحی

40/11-30/11

طرح واژه گزینی شنوایی شناسی

آقای امیر عباس ابراهیمی

50/11-40/11

کم شنوایی ناگهانی، پیش بینی قوی سکته

آقای مجتبی توکلی

12-50/11

میزان رضایت مندی از سمعک در زندگی روزمره سالمندان کم شنوا

آقای محسن احدی

13-12

پانل: سرگیجه حاد گرداننده: آقای عبدالرضا شیبانی زاده اعضای پانل: آقای دکتر مهدی شجری خانم هما زرینکوب خانم منصوره عادل قهرمان آقای مهدی اکبری

14-13

نماز و نهار

چهارشنبه 23 اردیبهشت 88

جلسه سوم 30/15-14

هیئت رئیسه: خانم فهیمه حاج ابوالحسنی آقای سعید ملایری آقای محمد ابراهیم مهدوی آقای نریمان رهبر

زمان

عنوان

سخنران

10/14-14

طراحی و تدوین ویرایش فارسی گفتار نمادین (Cued Speech) دسترسی کامل کودک کم شنوا به زبان گفتاری

خانم گیتا موللی

20/14-10/14

انتخاب فهرست برتر در آزمون بازشناسی لغات در افراد با شنوایی طبیعی و مبتلا به کم شنوایی حلزونی شیبدار

خانم مریم دلفی

30/14-20/14

ساخت نسخه فارسی آزمون دایکوتیک حافظه شنوایی کلامی و بررسی نتایج آن در بزرگسالان هنجار 25-18 سال

خانم مریم آقاملایی

40/14-30/14

اندازه خزانه واژگان بیانی در کودکان 36-18 ماهه فارسی زبان با شنوایی طبیعی

خانم مریم ثریا

50/14-40/14

تعیین مناطق در مغز در حین درک محرکات گفتاری، بینایی و شنوایی در سطح فونتیکی توسط FMRI

خانم یاسمن نجبا

15-50/14

مقایسه آستانه شنوایی راه هوایی حاصله از ادیومتری رفتاری و شیوه تخمینی در فرکانس های 1000 و 4000 هرتز در کودکان

خانم ملیحه مظاهر یزدی

10/15-15

مقایسه میزان اثر انسداد در افراد با شنوایی طبیعی و کم شنوایی حسی عصبی خفیف و ملایم با استفاده از دو روش Bing و ارزیابی گوش واقعی

خانم میمنه جعفری

20/15-10/15

گزارش در مورد بیماری وگنر با افت شنوایی انتقالی

خانم شهناز علمداری

30/15-20/15

پرسش و پاسخ

سه شنبه 22 اردیبهشت 1388

9-15/8

1- تلاوت کلام ا... مجید 2- سرود جمهوری اسلامی 3- مراسم افتتاحیه 4- گزارش خانم معصومه روزبهانی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران و دبیر علمی هشتمین کنگره شنوایی شناسی ایران 5- سخنرانی نماینده انجمن علمی گوش و گلو و بینی و جراحی تهران و رئیس انجمن علمی شنوایی شناسی ایران

جلسه اول 10/10-9

هیئت رئیسه: آقای دکتر محمد فرهادی-خانم هما زرینکوب-خانم مهین صدایی-آقای حسن عطار

زمان

عنوان

سخنران

20/9-9

افق های تازه در بازشنوایی

آقای دکتر سید عبدا... موسوی

30/9-20/9

ارزیابی میزان حفظ باقی مانده شنوایی با استفاده از دو نوع پروتز کاشت حلزون Contour advance و Nucleus

آقای حسام الدین امام جمعه

40/9-30/9

بررسی تغییرات درک گفتار با تغییر تعداد کانالهای فعال در پروتز کاشت حلزون

آقای محمد رضا طالع

50/9-40/9

بررسی بهبود عملکرد شنیداری با سمعکهای آنالوگ و دیجیتال قبل و بعد از کاشت حلزون

خانم پروانه عباسعلی پور

10-50/9

بررسی تغییرات آستانه و دامنه پتانسیل عمل مرکب الکتریکی طی 3 ماه بعد از دریافت پردازشگر گفتار در کودکان کاشت حلزون شده

آقای علیرضا پورجاوید

10/10-10

مطالعه ارتباط بین آگاهی فیزیولوژی، سرعت نامگذاری خودکار و خواندن در دانش آموزان کاشت حلزون شده

آقای محسن سعید منش

50/10-10/10

استراحت و پذیرایی

پنجشنبه 24 اردیبهشت 88

جلسه اول 15/10-25/8

هیئت رئیسه: خانم دکتر محترم نجفی آقای سید علی اکبر طاهایی آقای علی قربانی آقای آرش بیات

زمان

عنوان

سخنران

30/8-25/8

تلاوت کلام ا... مجید

 

50/8-30/8

کم شنوایی ناگهانی

خانم دکتر محترم نجفی

9-50/8

مروری بر انواع کاشت های گوش میانی و گزارش ادیولوژیک 3 مورد کاشت گوش میانی

آقای سعید ملایری

10/9-9

ابداع روشی نوین در آماده سازی خمیر سیلیکون جهت ساخت قالب نرم

آقای سعید نصراللهی

30/9-10/9

اثرات نوروادیولوژیک تمرین موسیقی و استفاده کاربردی از آن در تربیت شنوایی

خانمها نیلا قاسمی افشار ندا نصیری

40/9-30/9

مقایسه تجویز سمعک بر مبنای داده های ایدوگرام و سنسو گرام

خانم پریسا انور ثمرین

50/9-40/9

اولین روش تجویز سمعک بیمار محور برای کم شنوایی های یکطرفه بر اساس موازنه بلندی

آقای سید جلال ثامنی

10/10-50/9

کاهش شنوایی در اثر صوت

آقای دکتر پدرام برقعی

50/10-10/10

استراحت و پذیرایی

پنجشنبه 24 اردیبهشت 1388

جلسه دوم 13-50/10

12-50/10

پانل: سمعک در کودکان گرداننده: خانم جملیه فتاحی اعضای پانل: آقای دکتر مجتبی فتحلی آقای احمد رضا ناظری آقای سعید ملایری آقای سید جلال ثامنی

13-12

مراسم اختتامیه

14-13

نماز و نهار