ادیومتر Handheld

  • دوکانال مستقل
  • قابلیت ذخیره اطلاعات 100بیمار در حافظه داخلی دستگاه
  • سبک و قابل حمل
  • کلید های لمسی برای تمام عملکردها
  • بدون نیاز به جک پنل
  • قابلیت اجرای تست های تکمیلی( SISI , ABLB, Tone Decay, Stenger )
بالا