تیمپانومتر Quick

  • ایمیتانس ادیومتر Type I ، مناسب برای امور تحقیقاتی و کلینیکی

  • تمپانومتری با پروب تن های 226 و 678 و 800 و 1000 هرتز

  • بررسی عملکرد شیپور استاش برای پرده ی تمپان نرمال و پرفوره

  • بررسی رفلکس آکوستیک Ipsi, Contra به صورت دستی و اتوماتیک

  • توانایی بررسی زوال رفلکس آکوستیک Ipsi, Contra به صورت دستی

  • دارای مشوق انیمیشن برای کودکان و تنظیمات پیشرفته

  • امکان انجام آزمایش ادیومتری AC/Tone و ترسیم ادیوگرام

  • پشتیبانی ویندوز 10، 8، 7 با امکان تاچ اسکرین

 

جدول مقایسه تیمپانومترها
بالا