تیمپانومتر Unique

  • ایمیتانس ادیومتر Type I ، مناسب برای امور تحقیقاتی و کلینیکی

  • دارای نمایشگر مولتی اسکرین، جهت نمایش هم زمان آزمایشات

  • دارای مشوق انیمیشن و نمایش هم زمان، برای کودکان

  • تمپانومتری 226Hz و پروب تن های 678 , 800 و1000(انتخابی)

  • توانایی انجام آزمایشات ETF برای پرده ی تمپان نرمال و پرفوره

  • بررسی آستانه و نیز زوال رفلکس آکوستیک Ipsi, Contra

  • امکان انجام آزمایش ادیومتری AC/Tone و ترسیم ادیوگرام

  • ذخیره سازی و انتقال داده ها به نرم افزار اختصاصی PAva

  • طراحی ارگونومیک، نمایشگر رنگی7”، اتصال به پرینتر حرارتی
 
جدول مقایسه تیمپانومترها
بالا