تیمپانومتر ZA86

ZA، یک آنالیزگر اتوماتیک و دستی گوش میانی است و دارای قابلیت های زیر می باشد:

 • تمپانومتری فرکانس پایین / پروب تن 226 هرتز
 • تست رفلکس آکوستیک همان سویی ( Ipsi )

 • تست رفلکس آکوستیک دگرسویی ( Contra )

 • تست رفلکس آکوستیک   Decay( Ipsi )

 • تست رفلکس آکوستیک   Decay( Contra )

 • تست عملکرد شیپور استاش برای پرده ی تمپان نرمال

 • تست عملکرد شیپور استاش برای پرده ی تمپان پرفوره

 • تست ادیومتری

 

 • صفحات خاص برای هر تست.

 • تنظیمات داخلی انحصاری، صفحه لمسی( LCD) 320*240

 • حافظه ی داخلی برای ذخیره ی نتایج 8 بیمار.

 • توانایی انتقال اطلاعات از طریق پرینتر جانبی

 • توانایی انتقال اطلاعات از طریق درگاه USB یا RS232.

 

دانلود کاتالوگ و مشخصات فنی
جدول مقایسه تیمپانومترها
بالا