ادیومتر غربالگری ASA96

  • ادیومتر Type IV ، مناسب برای غربالگری کارخانجات و مدارس

  • محدوده فرکانسی از 8KHzتا 250 در10 فرکانس

  • دارای حداکثر خروجی 100dB ، با گام های 5dB

  • دو خروجی مستقل چپ و راست و توانایی ارسال هم زمان

  • دارای 2 سوییچ پاسخ چپ و راست، مناسب برای تست متمارضین

  • توانایی ارائه سیگنال به صورت چند پالسی وWarble

  • توانایی اجرای اتوماتیک آزمایش در 4 فرکانس اصلی

  • بهره مندی از سیستم Auto Power Off با اعلان قبلی

 

دانلود کاتالوگ و مشخصات فنی
جدول مقایسه ادیومترهای غربالگری
بالا