ادیومتر غربالگری Ultimate

  • ادیومتر Type IV ، مناسب برای غربالگری کارخانجات و مدارس
  • دارای3 برنامه پیش فرضManual و 2 برنامهAutomatic
  • محدوده فرکانسی از 8KHzتا 250 در10 فرکانس
  • دو خروجی مستقل چپ و راست و توانایی ارسال هم زمان
  • توانایی ارائه سیگنال به صورت چند پالسی وWarble با 2 فرکانس
  • دارای خروجی Free Field جهت اتصال به سیستم AP 12
  • دارای خروجی، جهت اتصال به سیستم VRA
  • بازگشت سریع به تنظیمات پیش فرض، پس از هر بیمار Reset
  • بهره مندی از سیستم Auto Power Off با اعلان قبلی
دانلود کاتالوگ و مشخصات فنی
جدول مقایسه ادیومترهای غربالگری
 

بالا