ادیومتر غربالگری Ultimate

  • ادیومتر Type IV ، مناسب برای غربالگری کارخانجات و مدارس

  • دارای3 برنامه پیش فرضManual و 2 برنامهAutomatic

  • محدوده فرکانسی از 8KHzتا 250 در10 فرکانس

  • دو خروجی مستقل چپ و راست و توانایی ارسال هم زمان

  • توانایی ارائه سیگنال به صورت چند پالسی وWarble با 2 فرکانس

  • دارای خروجی Free Field جهت اتصال به سیستم AP 12

  • دارای خروجی، جهت اتصال به سیستم VRA

  • بازگشت سریع به تنظیمات پیش فرض، پس از هر بیمار Reset

  • بهره مندی از سیستم Auto Power Off با اعلان قبلی

 

دانلود کاتالوگ و مشخصات فنی
جدول مقایسه ادیومترهای غربالگری
 
بالا