لوازم جانبی

اتوسکوپ
تل بن ویبراتور
تل بن ویبراتور
تل هدفون ادیومتری
بالشتک هدفون ادیومتری
کابل بن ویبراتور
کاف تیمپانومتری
دکمه پاسخ بیمار
جک پنل
دیاپازون